Złom użytkowy

W kategorii złomu użytkowego znajduje się szeroki zakres przedmiotów i materiałów, które można sprzedać w skupie złomu. Oto kilka przykładów:

  1. Rury stalowe użytkowe: Rury stalowe używane w konstrukcjach budowlanych, instalacjach wodno-kanalizacyjnych, ogrzewaniu, wentylacji i innych branżach są cennym surowcem w skupie złomu. Złom stalowych rur może być poddany recyklingowi i ponownie wykorzystany w produkcji nowych materiałów.
  2. Przekładnie: Przekładnie mechaniczne stosowane w maszynach i urządzeniach są również częstym elementem złomu użytkowego. Mogą pochodzić z różnych urządzeń przemysłowych, np. z maszyn obróbczych, urządzeń transportowych czy maszyn rolniczych.
  3. Pręty nierdzewne: Pręty nierdzewne wykonane ze stali nierdzewnej są cenionym materiałem w skupie złomu. Ze względu na swoje właściwości, takie jak odporność na korozję, są szeroko wykorzystywane w przemyśle, wytwarzaniu elementów konstrukcyjnych, armatury czy wyposażenia wnętrz.
  4. Kątowniki, ceowniki, części do maszyn oraz samochodów: Elementy konstrukcyjne, takie jak kątowniki, ceowniki czy części do maszyn i samochodów, które są wykonane z metalu, również można oddać jako złom użytkowy. Te materiały mogą zostać przetworzone i wykorzystane w procesie recyklingu.

Warto jednak pamiętać, że przed wizytą w skupie warto sprawdzić, czy konkretne elementy złomu użytkowego, które chcemy sprzedać, będą przyjęte przez dany zakład. Niektóre skupy mogą mieć swoje preferencje co do rodzajów złomu, którym się zajmują, dlatego istotne jest wcześniejsze uzgodnienie szczegółów i wymagań.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę