Złom użytkowy to rodzaj złomu, który nadaje się do ponownego użytku bez konieczności przetopienia lub innego rodzaju obróbki. Do złomu użytkowego zalicza się różnego rodzaju metalowe przedmioty, takie jak:

  • rury, pręty i różnego rodzaju elementy konstrukcyjne,
  • elementy maszyn i urządzeń,
  • części samochodowe,
  • opony,
  • konstrukcje stalowe,
  • elementy wyposażenia budowlanego,
  • złom elektroniczny,
  • złom z metali nieżelaznych (miedź, aluminium, ołów itp.),
  • złom z metali szlachetnych (srebro, złoto, platyna itp.),
  • złom z tworzyw sztucznych (plastik, polietylen, polipropylen itp.).

Złom użytkowy jest skupowany i sprzedawany przez skupy złomu i zakłady obrotu złomem. Można go wykorzystać do naprawy i modernizacji różnego rodzaju urządzeń lub do produkcji nowych przedmiotów. Ponadto, skup złomu użytkowego umożliwia odzyskanie surowców, co przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.