Złom metalowy – różnorodność i wartość poszczególnych rodzajów metali

Złom metalowy stanowi cenny surowiec do recyklingu i odzyskiwania wartościowych metali. W tym artykule zapoznamy się z różnymi rodzajami metali oddawanymi na skup oraz ich wartością. Poznanie tych informacji pomoże lepiej zrozumieć potencjał i znaczenie złomu metalowego w procesie recyklingu.

  1. Miedź: Miedź jest jednym z najbardziej wartościowych metali oddawanych na skup. Posiada doskonałe właściwości przewodzące ciepło i elektryczność, dlatego jest szeroko stosowana w przemyśle elektronicznym i energetycznym. Cena miedzi na rynku skupu może być wysoka ze względu na jej powszechne zastosowanie i ograniczone zasoby.
  2. Aluminium: Aluminium jest lekkim metalem o wysokiej wytrzymałości, odporności na korozję i doskonałych właściwościach przewodzenia ciepła. Jest szeroko stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym i opakowaniowym. Złom aluminium ma wysoką wartość i jest często poszukiwany przez skupy.
  3. Stal: Stal, czyli stop żelaza z dodatkiem węgla, jest jednym z najpowszechniej stosowanych metali na świecie. Złom stalowy ma duże znaczenie w przemyśle metalurgicznym i budowlanym. Jego wartość zależy od rodzaju stali, jej czystości i obecności innych stopów.
  4. Żeliwo: Żeliwo to stop żelaza z dodatkiem węgla i składników stopowych. Charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na ścieranie. Złom żeliwny jest wykorzystywany w produkcji odlewów, elementów maszyn, a także w przemyśle motoryzacyjnym. Jego wartość zależy od czystości, rodzaju i ilości stopów w zawartości.
  5. Mosiądz: Mosiądz to stop miedzi z cyną lub cynkiem. Ma doskonałe właściwości przewodzenia ciepła i elektryczności, dlatego jest stosowany w instalacjach elektrycznych, armaturze i elementach dekoracyjnych. Złom mosiężny ma wartość ze względu na zawartość miedzi i innych metali w stopie.
  6. Złom ołowiu: Złom ołowiu jest wykorzystywany głównie w przemyśle akumulatorowym, produkcji ołówków, a także w przemyśle chemicznym i metalurgicznym. Jego wartość wynika z wysokiej zawartości ołowiu.
  7. Inne metale: Oprócz wymienionych wyżej metali, na skup oddawane są także inne metale, takie jak nikiel, cynk, tytan, cyna czy srebro. Wartość tych metali zależy od ich zastosowania, powszechności i popytu na rynku.

Złom metalowy posiada różnorodność rodzajów metali, z których każdy ma swoją wartość i znaczenie w przemyśle. Miedź, aluminium, stal, żeliwo, mosiądz, złom ołowiu i inne metale są cennymi surowcami do recyklingu. Oddawanie złomu metalowego na skup przyczynia się do odzyskiwania wartościowych surowców, ochrony środowiska i zrównoważonego zarządzania zasobami.

Dzięki segregacji i oddawaniu złomu metalowego na skup, możemy przyczynić się do efektywnego wykorzystania surowców, ochrony środowiska i tworzenia bardziej zrównoważonej gospodarki. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w procesie recyklingu złomu metalowego i dbania o naszą planetę.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę