Wybór odpowiednich kontenerów do składowania złomu – praktyczne rozwiązania

Składowanie złomu odgrywa istotną rolę w procesie gospodarki odpadami. W tym artykule omówimy różne rodzaje kontenerów, które są odpowiednie do przechowywania złomu. Poznanie tych rozwiązań pomoże w efektywnym zarządzaniu złomem oraz utrzymaniu porządku na terenie składowiska.

  1. Kontenery metalowe: Kontenery wykonane z wytrzymałego metalu są popularnym wyborem do składowania złomu. Ich solidna konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniami i zewnętrznymi czynnikami. Mogą być stosowane zarówno na terenie przedsiębiorstwa zajmującego się złomem, jak i w punktach skupu.
  2. Pojemniki wielokrotnego użytku (IBC): Pojemniki IBC wykonane z tworzywa sztucznego z wzmocnionym stelażem są łatwe w obsłudze i transportowaniu. Mają dużą pojemność i mogą być stosowane do przechowywania różnych rodzajów złomu, w tym odpadów ciekłych.
  3. Worki Big-Bag: Worki Big-Bag, wykonane z wytrzymałego materiału, są stosowane do składowania większych ilości złomu. Posiadają uchwyty ułatwiające przenoszenie oraz możliwość zamknięcia, co zapewnia bezpieczne i poręczne przechowywanie.
  4. Kontenery na kołach: Kontenery na kołach są wygodnym rozwiązaniem do składowania złomu, zwłaszcza gdy konieczne jest jego przenoszenie z miejsca na miejsce. Wyposażone w kółka ułatwiające mobilność, można je łatwo przemieszczać w obrębie terenu składowiska.
  5. Specjalistyczne pojemniki: W przypadku złomu o szczególnych cechach, takiego jak złom elektroniczny czy chemikalia, istnieją specjalistyczne pojemniki zaprojektowane z myślą o bezpiecznym składowaniu tych materiałów. Przykładem są pojemniki antystatyczne do składowania złomu elektronicznego.
  6. Kontenery zdeponowane na miejscu: W niektórych przypadkach, gdy składowisko złomu jest duże i regularnie odbierane są większe ilości, stosuje się kontenery zdeponowane na miejscu. Pozwala to na wygodne składowanie złomu w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca jego powstania.

Wybór odpowiednich kontenerów do składowania złomu ma istotne znaczenie dla efektywnego zarządzania odpadami. Kontenery metalowe, pojemniki IBC, worki Big-Bag, kontenery na kołach, specjalistyczne pojemniki oraz kontenery zdeponowane na miejscu są praktycznymi rozwiązaniami, które mogą być dostosowane do różnych typów złomu i potrzeb składowania.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę