Troska o środowisko – skup złomu Mielec

Troska o środowisko naturalne jest obowiązkiem każdego z nas. Nasza planeta ma ograniczone zasoby, a zachowanie równowagi ekologicznej staje się coraz trudniejsze w obliczu rosnącej ilości śmieci i zanieczyszczeń. Skutki takiego postępowania mogą być poważne, dlatego warto zastanowić się, jak możemy przyczynić się do ochrony środowiska. Okazuje się, że istnieje wiele sposobów, które nie tylko pomagają poprawić stan ekosystemu, ale także pozwalają na zarobienie dodatkowych środków.

Każdy ma wpływ na ochronę środowiska

Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że stan naszego środowiska nie jest najlepszy. Często jednak uważamy, że nie mamy wpływu na poprawę tej sytuacji, a to zadanie leży w rękach dużych korporacji, firm i rządów. To jednak tylko częściowa prawda. Każdy z nas może przyczynić się do ochrony środowiska poprzez proste działania, takie jak regularne odwiedzanie skupu surowców wtórnych. To niewielki wysiłek, który może przynieść wymierne korzyści.

Musimy zdawać sobie sprawę, że każdy z nas produkuje śmieci. W naszych domach gromadzą się przedmioty, które są zniszczone lub po prostu przestają nam być potrzebne. Wielu z tych przedmiotów jest wykonanych z surowców, które można ponownie przetworzyć. Recykling jest skutecznym narzędziem w walce z nadmiarem śmieci, co potwierdzają ekolodzy i badacze na całym świecie.

Skup surowców wtórnych: Dlaczego warto?

Oprócz dbałości o środowisko, odwiedzanie punktów skupu surowców wtórnych przynosi także korzyści finansowe. Skup surowców wtórnych, takie jak metal, makulatura czy plastik, oferuje atrakcyjne ceny za dostarczone materiały. Dlatego też odzyskiwanie i oddawanie surowców wtórnych staje się coraz bardziej opłacalne.

Proces oddawania surowców wtórnych jest stosunkowo prosty i nie wymaga dużego wysiłku. Odpady te i tak muszą być gdzieś składowane, dlatego warto wybrać się do punktu skupu, gdzie zostaną one przetworzone w surowce wtórne. To nie tylko krok w stronę ochrony środowiska, ale także szansa na dodatkowy zarobek.

Wpływ na środowisko i korzyści finansowe

Recykling nie tylko pomaga ochronić środowisko, ale także ma wpływ na nasz portfel. Musimy pamiętać, że każdy z nas wytwarza śmieci. W domach gromadzi się metalowe odpady i odpadki papierowe. Regularnie oddając te surowce wtórne do skupu, możemy zmniejszyć ilość śmieci na wysypiskach oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce pierwotne, co ma pozytywny wpływ na środowisko.

Według statystyk, przeciętnie każda osoba wytwarza rocznie około 9 kilogramów odpadów metalowych i ponad 40 kilogramów papieru. Dzięki recyklingowi te ilości mogą znacząco spadać. Wpływ na środowisko jest więc znaczący.

Podsumowanie

Ochrona środowiska to wspólna sprawa. Każdy z nas może przyczynić się do jej realizacji, zarówno poprzez dbanie o segregację odpadów, jak i odwiedzanie skupu surowców wtórnych. Recykling to nie tylko kwestia ekologii, ale także naszych finansów. Dlatego warto zacząć przekształcać nasze niepotrzebne rzeczy w gotówkę i jednocześnie przyczyniać się do ochrony planety.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę