Zużyte akumulatory – wpływ na środowisko

W miarę jak nasze życie staje się coraz bardziej zelektryfikowane, a pojazdy elektryczne stają się coraz bardziej powszechne, pojawia się również kwestia zużytych akumulatorów. Współczesne samochody elektryczne i hybrydowe zasilane są dużymi i wydajnymi akumulatorami, które zapewniają energię do napędu pojazdu. Jednak co dzieje się z tymi akumulatorami po ich zużyciu? Jakie jest ich potencjalne oddziaływanie na środowisko, a także jak można skutecznie zarządzać tym problemem? W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu.

Akumulatory w samochodach: Jak działają?

Aby zrozumieć wpływ zużytych akumulatorów na środowisko, warto najpierw poznać, jak działają te urządzenia. W przypadku pojazdów elektrycznych, akumulatory litowo-jonowe są powszechnie stosowane ze względu na ich wydajność i stosunkowo niską wagę. Są one zbudowane z elektrod, separatora i elektrolitu, który umożliwia przepływ jonów między elektrodami podczas ładowania i rozładowywania.

Problemy związane z zużytymi akumulatorami

Zużyte akumulatory samochodowe, takie jak te stosowane w pojazdach elektrycznych, stanowią pewne wyzwanie dla środowiska i zdrowia publicznego. Istnieją trzy główne problemy związane z tymi akumulatorami:

1. Substancje toksyczne

Akumulatory mogą zawierać toksyczne substancje, takie jak ołów, kwas siarkowy i inne metale ciężkie. Kontakt z tymi substancjami jest szkodliwy dla zdrowia ludzi i ekosystemów. Właściwe zarządzanie odpadami związanymi z akumulatorami jest zatem kluczowe dla uniknięcia zanieczyszczenia.

2. Zagrożenie dla wód gruntowych

Niewłaściwe składowanie zużytych akumulatorów może prowadzić do wycieku szkodliwych substancji chemicznych do wód gruntowych. Ołów, który jest często stosowany w starszych akumulatorach, może znacząco zanieczyścić glebę i wody podziemne.

3. Wpływ na zmiany klimatyczne

Produkcja akumulatorów, zwłaszcza tych z udziałem metali rzadkich, może generować znaczące ilości emisji gazów cieplarnianych. Recykling akumulatorów jest więc kluczowym krokiem w redukcji emisji związków chemicznych i gazów cieplarnianych związanych z produkcją nowych akumulatorów.

Skup akumulatorów i recykling Mielec – Rzeszów – Sandomierz – Tarnów – Dębica

Rozwiązaniem problemu zużytych akumulatorów jest odpowiednie zarządzanie nimi poprzez recykling. Skup akumulatorów, który jest powszechnie dostępny w wielu regionach, jest kluczowym elementem tego procesu. Stare akumulatory są zbierane, przetwarzane i poddawane recyklingowi w specjalizowanych zakładach.

Proces recyklingu akumulatorów jest skomplikowany, ale skuteczny. W trakcie tego procesu ołów, kwas siarkowy i inne cenne materiały są odzyskiwane i mogą być ponownie wykorzystane do produkcji nowych akumulatorów. To oznacza, że mniej surowców jest wydobywanych z natury, a jednocześnie zmniejsza się ilość odpadów i emisji.

Podsumowanie

Zużyte akumulatory mają potencjalny wpływ na środowisko, ale właściwe zarządzanie nimi poprzez skup i recykling może znacząco zredukować ten wpływ. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy byli odpowiedzialni i oddawali stare akumulatory do miejscowych punktów skupu. To krok w kierunku zrównoważonej przyszłości, w której nie tylko korzystamy z nowoczesnych technologii, ale też dbamy o naszą planetę.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę