Recykling aluminium: Od odpadów do nowych produktów

Aluminium to jeden z powszechnie stosowanych metali, znajdujący zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu, w tym w produkcji opakowań spożywczych. Przykładem są puszki do napojów, które codziennie trafiają do naszych rąk. Niestety, wiele z tych puszek ląduje na wysypiskach śmieci, zamiast być poddane recyklingowi. Tymczasem recykling aluminium to proces, który pozwala wykorzystać te odpady na nowo, zmniejszając ilość śmieci i koszty produkcji nowych opakowań aluminiowych.

Jak działa recykling aluminium?

Recykling aluminium to skomplikowany proces, który obejmuje kilka kluczowych etapów. Odpady aluminiowe muszą być najpierw odpowiednio oczyszczone, przetopione, a następnie wykorzystane do produkcji nowych produktów. Proces ten nie tylko zmniejsza ilość odpadów, ale także pomaga w oszczędności surowców i energii potrzebnych do produkcji aluminium.

1. Zbieranie i segregacja: Odpady aluminiowe, takie jak puszki, są zbierane i dostarczane do zakładów przetwarzających surowce wtórne. W pierwszym etapie następuje segregacja, w trakcie której usuwa się inne materiały, takie jak plastik, papier, czy szkło, które mogą znajdować się wśród odpadów aluminiowych.

2. Oczyszczanie: Następnie odpady aluminiowe są poddawane procesowi oczyszczania. W tym kroku usuwane są wszelkie zanieczyszczenia, takie jak farby, nadruki, czy resztki innych materiałów. Oczyszczone materiały są gotowe do dalszej obróbki.

3. Przetopienie: Oczyszczone odpady aluminiowe są przetapiane w wysokich temperaturach, a następnie odlewane w formy. W wyniku tego procesu powstają nowe wyroby aluminiowe, takie jak puszki, blachy, czy części samochodowe.

4. Powtórne wykorzystanie: Gotowe wyroby aluminiowe mogą trafić na rynek i być ponownie wykorzystane, tworząc zamknięty cykl życia tego metalu.

Znaczenie recyklingu aluminium

Recykling aluminium ma ogromne znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska. Po pierwsze, proces ten redukuje ilość odpadów trafiających na wysypiska śmieci, co przyczynia się do zmniejszenia obciążenia środowiska. Po drugie, recykling aluminium pozwala zaoszczędzić ogromne ilości energii, które byłyby potrzebne do wydobycia i produkcji nowego aluminium z surowców pierwotnych.

Dodatkowo, proces recyklingu aluminium pomaga w ochronie zasobów naturalnych, takich jak boksyt. Boksyt jest surowcem, który jest wykorzystywany do produkcji aluminium, a jego wydobycie i przetwarzanie ma negatywny wpływ na środowisko. Recykling jednej tony aluminium pozwala zaoszczędzić aż cztery tony boksytu.

Aluminium można recyklingować wielokrotnie

Ciekawym aspektem recyklingu aluminium jest to, że metal ten można poddawać recyklingowi wielokrotnie, zachowując jego pierwotne właściwości. To oznacza, że puszka po napoju, którą oddajesz do recyklingu, może zostać przetworzona i ponownie trafić na sklepowe półki jako nowa puszka. To zrównoważony sposób wykorzystania tego cennego surowca.

Podsumowując, recykling aluminium to proces nie tylko korzystny dla środowiska, ale także ekonomiczny. Dzięki recyklingowi możemy zmniejszyć ilość śmieci, zaoszczędzić surowce naturalne i energię, oraz wyprodukować nowe wyroby z odpadów. Dlatego warto przekształcać odpady aluminiowe w nowe produkty i dbać o ochronę naszego środowiska.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę