Proces recyklingu złomu: od przyjęcia po przetworzenie

Recykling to kluczowy krok w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Proces recyklingu złomu odgrywa istotną rolę w redukcji zużycia surowców naturalnych oraz minimalizacji negatywnego wpływu na ekosystem. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się krok po kroku procesowi recyklingu złomu – od jego przyjęcia po zaawansowane przetworzenie.

1. Przyjęcie i segregacja

Pierwszym krokiem w procesie recyklingu złomu jest jego przyjęcie w punkcie skupu. Tutaj specjaliści dokładnie analizują dostarczony materiał pod kątem rodzaju, jakości oraz potencjalnych zagrożeń dla środowiska i pracowników. Następnie następuje proces segregacji, podczas którego różne rodzaje złomu są oddzielane od siebie. Ta precyzyjna separacja pozwala na dokładniejsze przetworzenie surowca w późniejszych etapach.

2. Oczyszczanie i przygotowanie

Złom poddawany jest procesowi oczyszczania, który ma na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, takich jak farby, oleje czy inne substancje niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Po oczyszczeniu surowiec jest dokładnie przygotowywany do dalszej obróbki, często poprzez rozdrabnianie na mniejsze elementy.

3. Przetwarzanie i odzyskiwanie

W kolejnym etapie złom jest poddawany procesom technologicznym, które pozwalają na odzyskanie wartościowych surowców. Na przykład, ze złomu metalowego mogą zostać wydobyte metale takie jak stal, aluminium czy miedź. Odpady plastikowe mogą zostać przetworzone w granulat, który posłuży jako surowiec do produkcji nowych wyrobów. Każdy rodzaj złomu wymaga innego procesu przetwarzania.

4. Testowanie i kontrole jakości

Ważnym aspektem procesu recyklingu jest testowanie i kontrola jakości odzyskanych surowców. Przeprowadzane są różnego rodzaju testy, aby upewnić się, że przetworzony złom spełnia określone normy jakościowe i może być bezpiecznie wykorzystywany w produkcji.

5. Nowe życie dla surowców

Ostatni etap procesu to wykorzystanie odzyskanych surowców do produkcji nowych wyrobów. Dzięki recyklingowi surowce wtórne mogą zastępować surowce pierwotne, co przyczynia się do zmniejszenia presji na zasoby naturalne i redukcji ilości odpadów.

W ten sposób, od momentu przyjęcia złomu w punkcie skupu aż po jego zaawansowane przetworzenie, proces recyklingu odgrywa kluczową rolę w ochronie środowiska i zapewnianiu zrównoważonego wykorzystania surowców. Każdy etap jest istotny, a skrupulatne przestrzeganie norm i procedur gwarantuje osiągnięcie pozytywnych efektów zarówno dla gospodarki, jak i dla ekosystemu.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę