Prawda i fałsz o skupach złomu – rozwiewamy mity!

Skupy złomu odgrywają istotną rolę w gospodarce odpadami i recyklingu. Jednak wokół nich krąży wiele mitów i nieporozumień. W tym artykule rozwiejemy popularne mity i przedstawimy fakty dotyczące skupów złomu.

  1. Mit: Skupy złomu przyjmują tylko duże ilości złomu.

Opis: Wielu ludzi wierzy, że skupy złomu są przeznaczone tylko dla przedsiębiorców i osób, które posiadają duże ilości złomu. To nieprawda. Skupy złomu często przyjmują również mniejsze ilości złomu od indywidualnych klientów.

  1. Mit: Skupy złomu płacą niskie ceny za złom.

Opis: Cena złomu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i jakość złomu, aktualne trendy rynkowe i koszty przetwarzania. Skupy złomu oferują uczciwe i konkurencyjne ceny, uwzględniając wartość rynkową danego metalu.

  1. Mit: Skupy złomu nie dbają o środowisko.

Opis: W rzeczywistości skupy złomu odegrają kluczową rolę w ochronie środowiska. Poprzez przetwarzanie i recykling złomu przyczyniają się do ograniczenia wydobycia surowców naturalnych i zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska śmieci.

  1. Mit: Skupy złomu przyjmują tylko metal.

Opis: Skupy złomu przyjmują różne rodzaje złomu, w tym metal, elektronikę, baterie, przewody, a nawet niektóre tworzywa sztuczne. Wielu skupów ma odpowiednie urządzenia i procesy, aby przetwarzać różne rodzaje materiałów.

  1. Mit: Skup złomu jest nielegalny.

Opis: Skupy złomu działają legalnie i podlegają odpowiednim przepisom i regulacjom. Jednak istnieją przepisy dotyczące wymogów, licencji i dokumentacji, które muszą być spełnione przez skupy złomu.

Skupy złomu są ważnym ogniwem w procesie recyklingu i gospodarce odpadami. Ważne jest, aby mieć rzetelne informacje na temat ich działalności i rozwiać popularne mity, które mogą prowadzić do nieporozumień. Dzięki skupom złomu możemy wspólnie dbać o środowisko i przyczyniać się do zrównoważonego wykorzystania zasobów.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę