ozbywanie się niepotrzebnego sprzętu RTV/AGD – jak to zrobić odpowiedzialnie?

Wraz z postępem technologicznym często zdarza się, że musimy pozbyć się niepotrzebnego sprzętu RTV/AGD. W tym artykule przedstawimy różne sposoby postępowania z niepotrzebnymi urządzeniami, aby dbać o środowisko i zapobiegać nielegalnemu składowaniu odpadów elektronicznych.

  1. Naprawa i odnowa: Jeśli sprzęt RTV/AGD nadal działa, ale nie jest już używany, warto rozważyć możliwość naprawy lub odnowienia go. Można to zrobić samodzielnie lub skorzystać z usług specjalistycznych warsztatów naprawczych.
  2. Przekazanie dalej: Jeśli nie potrzebujemy danego urządzenia, ale jest w dobrym stanie, możemy rozważyć przekazanie go innym osobom. Możemy spróbować oddać je rodzinie, przyjaciołom lub złożyć w oficjalnych programach oddawania sprzętu na cele charytatywne.
  3. Sprzedaż: Jeśli sprzęt jest nadal funkcjonalny, możemy rozważyć sprzedaż go na rynku wtórnym. Portale ogłoszeniowe, aukcje internetowe czy lokalne grupy wymiany mogą być dobrym miejscem do znalezienia potencjalnych nabywców.
  4. Skup i recykling: Jeżeli sprzęt jest uszkodzony i nie nadaje się już do dalszego użytku, ważne jest, aby oddać go do odpowiedniego skupu lub punktu recyklingu. Wiele sklepów elektronicznych oferuje możliwość zwrotu starego sprzętu podczas zakupu nowego.
  5. Zasady prawne: Warto pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach istnieją specjalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu RTV/AGD. Konieczne jest przestrzeganie lokalnych regulacji, aby uniknąć naruszenia prawa i ewentualnych konsekwencji prawnych.

Właściwe postępowanie z niepotrzebnym sprzętem RTV/AGD jest istotne dla ochrony środowiska i zapobiegania nielegalnemu składowaniu odpadów elektronicznych. Poprzez naprawę, przekazanie dalej, sprzedaż, skup czy recykling, możemy zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko i promować zrównoważone zarządzanie odpadami elektronicznymi.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę