Miedź – cenny metal z niezwykłymi właściwościami

Miedź jest jednym z najważniejszych i najbardziej wartościowych metali, który ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. W tym artykule odkryjemy potencjał, jaki kryje się w miedzi i jej niezwykłe właściwości.

  1. Właściwości miedzi: Miedź to miękki, wyjątkowo przewodzący ciepło i elektryczność metal. Jej unikalne właściwości sprawiają, że jest niezastąpiona w przemyśle elektronicznym, energetycznym i telekomunikacyjnym.
  2. Zastosowanie miedzi w przemyśle elektronicznym: Miedź jest wykorzystywana w produkcji przewodów, kabli, płyt drukowanych i innych elementów elektronicznych. Jej doskonała przewodność elektryczna i odporność na korozję czynią ją niezbędnym surowcem w tej branży.
  3. Miedź w przemyśle budowlanym: Miedź jest stosowana w systemach instalacji wodnych i grzewczych, dachach, rynnach i okuciach. Jej trwałość, elastyczność i odporność na warunki atmosferyczne sprawiają, że jest idealnym materiałem do zastosowań budowlanych.
  4. Znaczenie miedzi w produkcji pojazdów: Miedź znajduje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, szczególnie w produkcji silników, układów chłodzenia i systemów hamulcowych. Jej właściwości termiczne i mechaniczne przyczyniają się do efektywności i niezawodności pojazdów.
  5. Miedź w medycynie: Miedź ma również znaczenie w medycynie, gdzie jest wykorzystywana w produkcji narzędzi chirurgicznych, implantów, przewodów do przesyłania sygnałów i innych urządzeń medycznych. Ma właściwości antybakteryjne i przyczynia się do unikania zakażeń.

Miedź jest niezwykle cennym metalem, który ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Jej unikalne właściwości czynią ją niezbędnym surowcem w przemyśle elektronicznym, budowlanym, motoryzacyjnym i medycynie. Miedź odgrywa kluczową rolę w rozwoju technologii i postępie społeczeństwa, dlatego warto docenić jej potencjał i znaczenie.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę