Czym jest ustalana cena złomu w skupie? Wpływujące czynniki

Cena złomu jest kluczowym elementem skupu i recyklingu. W tym artykule omówimy, od czego zależy cena złomu w skupie i jakie czynniki mają wpływ na jej kształtowanie. Zrozumienie tych czynników pomoże lepiej zrozumieć, dlaczego ceny złomu mogą się różnić i jak można skalkulować wartość złomu.

  1. Popyt na rynku: Popyt na złom ma duże znaczenie dla ustalania jego ceny w skupie. Jeśli popyt jest wysoki, cena złomu może być również wyższa. Z kolei w przypadku spadku popytu, cena może obniżyć się. Faktory ekonomiczne, takie jak sytuacja na rynku i zmiany w branży przemysłowej, mogą wpływać na popyt na złom.
  2. Oferta dostępna na rynku: Oferta złomu dostępna na rynku również ma wpływ na jego cenę. Jeśli oferta jest ograniczona, a popyt wysoki, cena złomu może wzrosnąć. Natomiast większa ilość dostępnego złomu może prowadzić do spadku ceny. Sezonowe zmiany w dostępności złomu również mogą wpływać na jego cenę.
  3. Rodzaj i jakość złomu: Cena złomu w skupie zależy również od jego rodzaju i jakości. Niektóre rodzaje złomu, takie jak miedź czy aluminium, mogą mieć wyższą wartość niż inne. Ponadto, czystość i jakość złomu mogą wpływać na jego cenę. Im lepsza jakość złomu, tym wyższa cena może być oferowana.
  4. Ceny surowców wtórnych: Ceny surowców wtórnych, które są uzyskiwane z przetworzenia złomu, również mają wpływ na cenę złomu w skupie. Jeśli ceny surowców wtórnych są wysokie, to również cena złomu może być wyższa.
  5. Koszty przetwarzania i recyklingu: Koszty związane z przetwarzaniem i recyklingiem złomu mają wpływ na jego cenę w skupie. Firmy skupujące złom muszą uwzględnić koszty transportu, sortowania, oczyszczania i przetwarzania złomu przy ustalaniu ceny. Koszty te mogą wpływać na finalną cenę oferowaną skupującym złom.

Cena złomu w skupie zależy od wielu czynników, takich jak popyt, oferta, rodzaj i jakość złomu, ceny surowców wtórnych oraz koszty przetwarzania i recyklingu. Różnice w tych czynnikach mogą powodować zmienność cen złomu na rynku. Ważne jest śledzenie tych czynników i zrozumienie ich wpływu na wartość złomu przy skupie.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę