Czym jest złom?

Złom to ogólny termin używany do opisywania materiałów lub przedmiotów, które straciły swoją wartość lub użyteczność. Złom może obejmować różne rodzaje materiałów, takie jak metal, szkło, tworzywa sztuczne, papier czy tkaniny. Przedmioty mogą stać się złomem z różnych powodów, na przykład w wyniku zużycia, uszkodzenia, przestarzałości technologicznej lub braku popytu na nie.

Przykłady złomu metalowego mogą obejmować zużyte samochody, stare maszyny, metalowe odpady z produkcji lub złom budowlany. Złom szklany to np. stłuczone butelki, szyby czy żarówki. Złom tworzyw sztucznych to m.in. zużyte opakowania, plastikowe odpady czy uszkodzone elementy plastikowe. Złom papieru to np. starą gazetę czy wydrukowane dokumenty, które nie są już potrzebne. Złom tekstylny obejmuje takie elementy jak stare ubrania, zużyte tkaniny czy zniszczone tekstylne wyroby.

Złom często jest poddawany recyklingowi lub przetwarzaniu w celu odzyskania wartościowych surowców lub materiałów. Recykling złomu pomaga w oszczędzaniu zasobów naturalnych i zmniejszaniu ilości odpadów, które trafiają na składowiska śmieci.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę