Jakie technologie i maszyny wykorzystuje firma zajmująca się złomem?

Odpowiedź: Firmy zajmujące się złomem korzystają z różnych technologii i maszyn w swoich operacjach. Mogą to być m.in.:

  1. Maszyny do segregacji i sortowania: Wykorzystywane są urządzenia takie jak przenośniki taśmowe, sita, separatory magnetyczne i optyczne do oddzielania różnych materiałów i rodzajów złomu.
  2. Prasowarki i rozdrabniacze: Prasowarki służą do kompaktowania złomu, np. do utworzenia balotów, co ułatwia transport i magazynowanie. Rozdrabniacze natomiast rozdrabniają większe kawałki złomu na mniejsze, co ułatwia dalsze przetwarzanie.
  3. Piece do topienia: W przypadku złomu metalowego stosuje się piece do topienia, które podnoszą materiał do odpowiedniej temperatury, aby uzyskać czysty stop metalu.
  4. Maszyny do przetwarzania plastiku: Firmy mogą również korzystać z maszyn do rozdrabniania i przetwarzania plastiku, takich jak młyny, granulatory i ekstrudery, które przekształcają złom plastikowy w granulki lub płyny używane do produkcji nowych tworzyw sztucznych.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę