Jakie są szkodliwe skutki gromadzenia złomu na składowiskach śmieci?

Gromadzenie złomu na składowiskach śmieci może mieć szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia, takie jak:

  • Zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych: Złom może zawierać substancje toksyczne, które mogą przenikać do gleby i wód podziemnych, powodując zanieczyszczenie.
  • Emisja gazów cieplarnianych: Złom na składowiskach ulega rozkładowi, co prowadzi do emisji gazów cieplarnianych, takich jak metan, który przyczynia się do zmian klimatycznych.
  • Zagrożenie dla zdrowia: Niekontrolowane składowiska mogą stanowić środowisko dla rozmnażania szkodliwych organizmów, takich jak insekty czy gryzonie, które mogą przenosić choroby.
  • Estetyka i krajobraz: Złom gromadzony na składowiskach może wpływać negatywnie na estetykę krajobrazu i jakość życia mieszkańców pobliskich obszarów.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę