Jakie są różnice między złomem a surowcami wtórnymi?

Złom to ogólny termin odnoszący się do przedmiotów lub materiałów utraconych swoją wartość lub użyteczność. Surowce wtórne natomiast to surowce odzyskane z recyklingu lub przetwarzania odpadów. Różnice między nimi obejmują:

  • Pochodzenie: Złom to przedmioty, które straciły swoją pierwotną wartość, podczas gdy surowce wtórne są wynikiem procesu recyklingu lub przetwarzania odpadów.
  • Przeznaczenie: Złom może wymagać dalszego przetworzenia lub segregacji, aby stać się surowcem wtórnym. Surowce wtórne są gotowe do wykorzystania w produkcji nowych produktów.
  • Wartość: Surowce wtórne mają wartość ekonomiczną, ponieważ mogą być wykorzystane do produkcji nowych przedmiotów, podczas gdy złom może mieć niższą wartość i być bardziej podatny na utylizację lub recykling.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę