Jak działa firma zajmująca się złomem?

Odpowiedź: Firma zajmująca się złomem działa na różnych etapach procesu recyklingu i przetwarzania złomu. Na ogół firma ma system zbierania złomu, czy to poprzez odbiór od klientów, punkty skupu złomu lub współpracę z partnerami w branży. Po zebraniu złomu firma przeprowadza proces segregacji, sortowania i przygotowania złomu do dalszej obróbki. To może obejmować usuwanie zanieczyszczeń, rozdrabnianie lub topienie złomu w celu uzyskania czystych surowców. Następnie firma sprzedaje te surowce wtórne na rynku, gdzie mogą być wykorzystane do produkcji nowych przedmiotów.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę