Gdzie mogę oddać złom do recyklingu?

Możesz oddać złom do recyklingu w różnych miejscach, takich jak:

  • Punkty skupu złomu: W wielu miejscach istnieją punkty skupu złomu, gdzie można dostarczyć złom w zamian za odpowiednią zapłatę.
  • Recyklingowe centra przetwarzania odpadów: Można znaleźć lokalne centra przetwarzania odpadów, które akceptują różne rodzaje złomu do recyklingu.
  • Lokalne programy recyklingu: W niektórych regionach istnieją programy recyklingu, które umożliwiają oddanie złomu na specjalnie wyznaczonych punktach zbiorczych lub w ramach regularnego odbioru odpadów.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę