Czy istnieją specjalne regulacje dotyczące utylizacji złomu?

Regulacje dotyczące utylizacji złomu mogą się różnić w zależności od kraju i regionu. Wiele jurysdykcji ma przepisy i wymogi dotyczące gospodarki odpadami, recyklingu i utylizacji złomu. Przepisy te obejmują zazwyczaj kwestie takie jak segregacja odpadów, transport, przetwarzanie, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska i wymogi dotyczące składowania złomu.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę