Wszystko, co powinieneś wiedzieć o złomie żeliwnym

Złom żeliwny jest powszechnie spotykanym materiałem w przemyśle przetwórstwa metali. W tym artykule przyjrzymy się charakterystycznym cechom złomu żeliwnego, jego zastosowaniom i procesom przetwarzania.

  1. Rodzaje żeliwa: Złom żeliwny może mieć różne rodzaje, takie jak szare żeliwo, kute żeliwo, białe żeliwo czy też sferoidalne żeliwo. Każdy rodzaj ma unikalne właściwości i zastosowanie w różnych branżach.
  2. Właściwości złomu żeliwnego: Złom żeliwny charakteryzuje się dużą twardością, wytrzymałością, a także dobrą odpornością na ścieranie i korozję. Te cechy czynią go idealnym materiałem do produkcji elementów maszyn, kotłów, rur czy też elementów konstrukcyjnych.
  3. Zastosowanie złomu żeliwnego: Złom żeliwny jest szeroko wykorzystywany w przemyśle, zwłaszcza w produkcji metalowych konstrukcji, części maszyn, silników, urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także w budownictwie.
  4. Proces przetwarzania złomu żeliwnego: Przetwarzanie złomu żeliwnego obejmuje procesy takie jak sortowanie, czyszczenie, rozdrabnianie i separację różnych rodzajów żeliwa. Następnie złom może zostać przetopiony i przekształcony w nowe produkty.
  5. Recykling złomu żeliwnego: Recykling złomu żeliwnego ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Przez recykling możemy zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce naturalne i ograniczyć ilość odpadów, które trafiają na składowiska.

Podsumowanie: Złom żeliwny jest ważnym surowcem w przemyśle przetwórstwa metali. Jego charakterystyczne właściwości, zastosowania i procesy przetwarzania czynią go cennym materiałem. Recykling złomu żeliwnego przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów i ochrony środowiska.

Do oferty firmy wprowadzono innowacyjny proces dynamicznej selekcji pozostałości produkcyjnych w postaci wiórów, pasów, taśm, skrawków, ścinków, wytłoczek metalu (stopów wysokowytrzymałych, stopów aluminium serii 20XX, 50XX, 60XX, 70XX, stali UHSS; AHSS, HSS oraz stali głębokotłocznych DC01- DC07 i innych) oraz inne stopy nieżelazne, zawierające nikiel, wióry i pozostałości tytanowe, w celu ich 100% ponownego wykorzystania w wytwarzaniu materiałów używanych w tych samych specjalistycznych procesach prowadzonych głównie w branży lotniczej, motoryzacyjnej i specjalnej bez utraty właściwości materiałów oraz przy minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. Proces ten opiera się na wstępnej, a następnie szczegółowej weryfikacji gatunków metali oraz ich składu chemicznego, ich wstępnej selekcji, dynamicznej selekcji precyzyjnej oraz zastosowania odpowiedniej technologii w zależności od typu materiału tj. obróbki wiórowej, obróbki cięcia, gięcia i prasowania materiału w postaci skrawków, ścinków, taśm, pasów, części, itp. lub jednoczesnego osuszenia i sprasowania wiórów metalicznych z wykorzystaniem urządzenia do prasowania i odwirowania wiórów.

Nowy proces wdrożono w ramach zakończonego projektu nr POIR.03.02.01-18-0007/20 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu dynamicznej selekcji materiałów metalicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
sprawdź wyjątkową ofertę