Informacje

Uwaga!

Od 1.04.2011 zmienił się dotychczasowy system rozliczania podatku VAT.

Zgodnie z Artykułem 17 Ustawy o VAT, od dnia 1.04.2011 roku sprzedaż złomu nie podlega opodatkowniu stawką 23%.

Obowiązek rozliczenia podatku VAT zostaje przesunięty na Kupującego złom.

W związku z tym prosimy naszych dostawców o dostosowanie się do następujących reguł wystawiania faktur VAT za złom:

– Data wystawienia faktury powinna być równa dacie sprzedaży złomu lub faktura powinna być wystawiona najpóźniej 7-go dnia od daty sprzedaży;

– Do zapłaty pozostaje wartość netto, dlatego prosimy o adnotację na fakturach o treści “Odwrotne obciążenie”;

– Prosimy również o wpisywanie każdorazowo na fakturach sprzedaży oświadczenie o treści: “Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT – czynnym”.

przykładowa faktura

przykładowa faktura